Sunday, May 24, 2009

Program Sekolah Selamat

3 Mac 2009
Dataran Semarak & Anjung Lestari
Sekolah selamat
ditakrifkan sebagai tempat yang tersusun dan bertujuan di mana pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah adalah bebas untuk belajar dan pengajaran berlaku secara bebas tanpa apa-apa gangguan secara fizikal ataupun secara psikologi.

Dengan perkataan lain, sekolah selamat merujuk kepada kepercayaan bahawa semua pelajar di sekolah mempunyai peluang untuk belajar di dalam sebuah persekitaran yang selamat, kondusif terhadap proses pembelajaran dan bebas daripada sebarang gangguan.

No comments:

Post a Comment